Op bovenstaande foto staan drie roodgearceerde gebieden afgebeeld waarvoor Vliegveld Hoogeveen een aanvraag heeft ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om die de status van “te vermijden gebieden” te verlenen i.v.m. geluidshinder.

De aanvraag – indien toegekend– zal naar verwachting eind van het jaar in de officiële publicaties worden opgenomen, waardoor vliegers bij hun vluchtvoorbereiding en -uitvoering met deze gebieden rekening kunnen houden.

LAATSTE NIEUWS – 4 oktober:  De aanvraag is geaccepteerd en de bedoelde gebieden worden 24 januari 2024 gepubliceerd in de officiële publicatie (AIP Netherlands)