In de buurt van EHHO zijn 3 nieuwe Temporary Segregated Areas bepaald.
Het gaat om EHTSA 100, 101 en 102.
De status ervan wordt per Notam bekend gemaakt.

Voor informatie zie AIP NL.