Baan Verbetering

De hoofdbaan is voorzien van nieuwe drainage waardoor we deze nu ook in natte perioden volledig kunnen gebruiken.
Het gedraineerde gedeelte is vanaf 09-05-2020 weer volledig bruikbaar. Daarmee zijn alle beperkingen met betrekking tot baan gebruik vervallen en is de oude situatie hersteld.
Let op dat, zodra de Corona situatie het toelaat, de zwevers weer van de Zuid zijde gebruik zullen maken.