Baan Verbetering

De hoofdbaan is voorzien van nieuwe drainage waardoor we deze nu ook in natte perioden over de volle lengte kunnen gebruiken.
Hiermee zijn alle beperkingen met betrekking tot baan gebruik vervallen en is de oude situatie hersteld.
EHHO planview