Baan ingekort

In de touchdown zone van baan 09 bevond zich een kleine bult die regelmatig tot opmerkingen van gebruikers leidde.

Onlangs is deze bult verwijderd en het terrein weer mooi vlak gemaakt. Als gevolg hier van is de oppervlakte bewerkt en opnieuw ingezaaid. Totdat het gras weer voldoende is hersteld is een deel van het veld niet bruikbaar. Nieuwe, tijdelijke, afstanden zijn per notam bekend gemaakt.

U kunt een beeld krijgen van de situatie via deze planview.